Cudzoziemiec kupuje nieruchomość

Nabywanie nieruchomości przez Cudzoziemców. Cudzoziemiec kupuje nieruchomość – na co powinien zwrócić uwagę.

Coraz więcej jest w Polsce cudzoziemców. Obecnie ponad 400 tysięcy cudzoziemców posiada ważne dokumenty uprawniające do legalnego pobytu w Polsce. Przyjeżdżają do naszego kraju aby uczyć się lub by podjąć pracę. Naturalną sprawą jest, że część z tych osób myśli o zakupie nieruchomości. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Cudzoziemiec kupuje nieruchomość – na co powinien zwrócić uwagę.

Przede wszystkim nie wszyscy obcokrajowcy są w Polsce traktowani tak samo. Preferencyjne warunki mają obywatele z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej. Jeśli ktoś jest spoza tej strefy, będzie miał więcej ograniczeń.

Nabycie nieruchomości to nie tylko zakup. To również dziedziczenie, darowizna a także nabycie udziałów w spółkach prawa handlowego będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości położonych na terytorium Polski .

Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zezwolenie nie będzie wymagane, jeśli cudzoziemiec spełni określone warunki lub będzie chciał kupić nieruchomość wyłączoną spod tego obowiązku.

Najczęściej obcokrajowcy chcą kupić mieszkanie. Tutaj mamy dużo możliwości. Nabycie lokalu mieszkalnego lub garażu nie wymaga zezwolenia, o ile będzie on przeznaczony na zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej nabywcy lub właściciela. Kupując mieszkanie i miejsce postojowe dla siebie obcokrajowca uniknie formalności, bez względu na kraj z którego jest.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku spółdzielczych własnościowych praw nie będzie wymagane zezwolenie, gdyż nie są one nieruchomościami (a spółdzielczymi prawami).

Z drugiej strony zakup mieszkania może też okazać się skomplikowaną procedurą, jeżeli mamy przy okazji konieczność nabycia nieruchomości gruntowej lub prawa użytkowania wieczystego w gruncie, które nie stanowią części wspólnej związanej bezpośrednio z lokalem, ale ich posiadanie jest konieczne ze względu na korzystanie ze swojej własności (np. parking, plac zabaw, część podwórka).

Dlatego każdorazowo należy upewnić się, czy nabycie oczekiwanej nieruchomości będzie mogło odbyć się bez zezwolenia, czy też konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem do ministerstwa spraw wewnętrznych (obecnie MSWiA).

Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia dotyczące wszystkich cudzoziemców:

Obcokrajowcy w Polsce

Blisko połowa obcokrajowców zamieszkujących nasz kraj to osoby z Ukrainy, dwie kolejne bardzo liczne grupy to Białorusini i Rosjanie. Te grupy też bardzo mocno przyrastają. W pierwszej piątce znaleźli się też Niemcy i Wietnamczycy. A cała dziesiątka najpopularniejszych nacji zamieszkujących nasz kraj wygląda tak: Ukraina – 199 tys. osób, Białoruś – 23 tys., Niemcy – 21,3 tys., Rosja – 12,2 tys., Wietnam – 12,1 tys., Indie – 9,6 tys., Chiny – 8,7 tys., Włochy – 8,4 tys., Wielka Brytania – 6 tys. i Hiszpania – 5,8 tys. osób  (wg Urzędu do Spraw Cudzoziemców  – dane z lipca 2019)

Nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oraz nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego.

nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Nabycie przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków.

Nabycie przez cudzoziemca nieruchomości w drodze umowy ze zbywcą, jeżeli w dniu nabycia cudzoziemiec jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat.

Nabycie przez osobę prawną lub spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę w Polsce i kontrolowaną przez cudzoziemców, na cele statutowe, nieruchomości nie zabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, będącego bankiem i jednocześnie wierzycielem hipotecznym, w trybie przejęcia nieruchomości na własność w wyniku bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym.

Nabycie lub objęcie przez bank z siedzibą na terytorium Polski kontrolowany przez cudzoziemców, w związku z dochodzeniem przez ten bank roszczeń wynikających z dokonanych czynności bankowych akcji lub udziałów w spółce, która jest lub stanie się w wyniku nabycia jej udziałów lub akcji cudzoziemcem i jest jednocześnie właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce.

Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości wskazane powyżej nie mają zastosowania, gdy przedmiotem nabycia są nieruchomości położone w strefie nadgranicznej oraz grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha.

[AS] 20-10-2019 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Cudzoziemiec kupuje nieruchomość – na co powinien zwrócić uwagę.

Agata Stradomska Autor

Moją pasją są nieruchomości. Od ponad 10 lat pomagam klientom sprzedawać i wynajmować mieszkania, domy i działki. Jeśli planujesz sprzedać lub wynająć nieruchomość - zapraszam do kontaktu. Zadzwoń: tel: 662-307-207 lub napisz: [email protected]

Komentarze

  Paweł

  (26 kwietnia 2022 - 21:28)

  Warto podkreślić jeszcze jedną rzecz. Zgodnie z artykułem „Nabycie lokalu mieszkalnego lub garażu nie wymaga zezwolenia, o ile będzie on przeznaczony na zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej nabywcy lub właściciela.” To prawda, lecz ważnym wyjątkiem jest nabycie mieszkania przez cudzoziemca spoza UE w strefie nadgranicznej. Wówczas konieczne jest zezwolenie MSWiA. Dotyczy to np. Trójmiasta, Szczecina, Zakopanego czy Wałbrzycha. Zgodnie zresztą z przytoczonym na końcu przepisem (ostatni akapit tekstu).
  Pozdrowienia z Gdańska / http://www.tvoydom.pl

   Agata Stradomska

   (25 czerwca 2022 - 16:46)

   Zdecydowanie – w strefie nadgranicznej są wymagane zezwolenia. Pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.