Subskrypcja wpisów

Podoba Ci się blog?
Chcesz pozostać z nami w kontakcie i otrzymywać co jakiś czas nowe treści w postaci Newslettera na swoją skrzynkę mailową? Zostaw nam swój adres e-mail.

[newsletter]

Polityka prywatności

Ważna informacja: Podanie danych do subskrypcji Newslettera jest zgodą na jego otrzymywanie i spowoduje, że Administrator będzie mógł na tej podstawie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe. Udzieloną zgodę można w każdej chwili cofnąć, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody. Wynika to z normy artykułu 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Cofnięcie zgody możliwe jest poprzez stronę Newslettera.
Zapoznawszy się z powyższą informacją wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: adresu e-mail oraz imienia przez Administratora strony. 
Dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu, który wymaga przetwarzania danych.
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
Kontakt z Administratorem: [email protected]