Prośba o dostęp do danych (RODO)

Na tej stronie możesz uzyskać informacje o swoich danych, jakie posiadamy.

 

[wpgdprc_access_request_form]

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dotyczą

Informujemy, że administratorem pozyskiwanych na podstawie zgody danych osobowych będzie prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agata Stradomska – Piechowicz agataonieruchomosciach.pl, z siedzibą ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, REGON: 473143859, email: [email protected]

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Dane osobowe zbierane są w celu marketingu usług świadczonych przez administratora, w szczególności w zakresie przekazywania informacji o rynku nieruchomości.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu, który wymaga przetwarzania danych.

Kontakt z administratorem możliwy jest:
1. w formie pisemnej pod podanym powyżej adresem firmy
2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu: 662 307 207
3. w formie elektronicznej pod podanym powyżej adresem poczty elektronicznej e-mail 

Zebrane dane przekazane mogą zostać do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora. Podmioty te współpracują z administratorem.

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.